DWDM route Kazan – Naberezhnye Chelny

RETN launched a DWDM route connecting Kazan and Naberezhnye Chelny. The new route is 320 km long and stretches from RETN’s PoP in Kazan (Peterburgskaya ulitsa, 52) to Naberzhnochelninskaya Heat Station. The 100G DWDM system of the route is enabled by last generation Infinera and Packetlight equipment.

Kazan-Nab-600x450