OPTRON

Dear Website Visitor,

Please be informed that OPTRON SIA joined RETN Group of Companies in 2018. As the result of the acquisition the company became RETN Baltic SIA.

If you enquire any information on RETN services in Riga, the Baltic states and worldwide, please consult the RETN website. Or get it touch directly with RETN Baltic SIA team:

RETN Baltic SIA

A. Deglava str. 73,
LV-1082 Riga
Latvia

Tel: +371 67150000

Email: market@retn.net

Yours sincerely,

RETN Team


Cienījamais viesi!

Informējam, ka uzņēmums “OPTRON”  2018.gadā ir pievienots RETN uzņēmumu grupai, kā rezultātā ir mainījis arī savu nosaukumu uz SIA “RETN Baltic”.

Ja jūs meklējat informāciju par RETN pakalpojumiem Rīgā, Baltijas valstīs un visā pasaulē, lūdzu, apmeklējiet RETN tīmekļa vietni. Vai arī sazinieties pa tiešo ar SIA “RETN Baltic” komandu:

SIA “RETN Baltic”

A. Deglava iela 73,
LV-1082 Rīga
Latvija

Tālr.: +371 67150000

E-pasts: market@retn.net

Ar cieņu

RETN komanda

 

 

Back to top